10
Wrz
2019

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

Masz tą przyjemność mieszkania w domu jednorodzinnym? Mam nadzieję, że pamiętasz, że zgodnie z prawem budowlanym oraz rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów – jako właściciel nieruchomości to na Ciebie spada obowiązek wykonania przeglądu instalacji. Jeśli tego nie wykonasz, a dojdzie do zdarzenia, z powodu którego Towarzystwo Ubezpieczeń poprosi Cię o dokumenty, to może być to podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania pomimo posiadania polisy.

Jesteś właścicielem domu? Sprawdź, o czym musisz pamiętać!

  • KONTROLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ ORAZ INSTALACJI GAZOWYCH – sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych (w tym jej szczelności). Kto kontroluje? Osoby posiadające uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz siedzi energetycznych i gazowych – kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej raz na 5 lat o kontrola instalacji gazowych raz na 1 rok;

  • KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH – sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kto kontroluje? Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – kontrola raz na 1 rok;

  • CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH – usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych . Kto kontroluje? Właściciel lub zarządca nieruchomości, lub inna osoba przez niego wskazana w tym osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie – kontrola raz na 1 rok;

  • USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym. Kto kontroluje? Właściciel lub zarządca nieruchomości, lub inna osoba przez niego wskazana w tym osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie – kontrola raz na 3 msc;

  • USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym. Kto kontroluje? Właściciel lub zarządca nieruchomości, lub inna osoba przez niego wskazana w tym osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie – kontrola raz na 6 msc;

Pamiętajcie o obowiązkach, które na Was spoczywają. Nie sposób mieć dobre ubezpieczenie kiedy zaniedbamy niektóre tematy.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *